We recommend...
login
Home > Literature > Tamil > Thirukural - isaithamizh
Thirukural - isaithamizh
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus

Thirukural - isaithamizh
Rs.999.00
  • Qty UparrowDownarrow
  • Type
  • Add to cart
Add to Whishlist

Thirukural - isaithamizh

Code ACD-13
Tamil Maiyam

Synopsis
திருக்குறள்
இசைத்தமிழ்

உலகப் பொதுமுறை என போற்றப்படும் திருக்குறள் ஒர் முழுநெறி நூல். தமிழரின் ஈராயிரம் ஆண்டு கால நாகரிகப் பெருமை. மொத்தமுள்ள 1330௦ குறட்பாக்களில் 330 பாக்களை தமிழிசை, கர்நாடக இசை, இந்துஸ்தானி இசை, மெல்லிசை என  பல்வேறு  இசை மரபுகள்  சார்ந்த பாடல்களாய் உருவக்கியுள்ளோம். 200௦௦க்கும்  மேலான  கலைஞர்கள் படைப்பில் இணைந்துள்ளனர.'சிம்பொனியில் திருவாசகம்' தந்த தமிழ் மையம் அமைப்பு மத்திய அரசின் செம்மொழித் தமிழாய்வு நிறுவனத்தின் உதவியுடன் வழங்கும் வரலாற்றுத் தனித்துவமிகு படைப்பு இந்த 'திருக்குறள் இசைதமிழ்'. திருக்குறளுக்கு இவ்வாறு இசை தரமுடியுமென்பது பலருக்கு வியப்போ. தமிழுலகு பயன் பெறுக.


Be the first to write the Review

Advanced Search
Compare Products

You have no items to compare.

Shipping estimate

 
scroll top